Main Menu

3.25 & 5 oz Souffle Cup Lids

Dart 3.25 & 5 oz Souffle Cup Lids

125 Lids Per Sleeve

2,500cs (20-125 Lid Sleeves)

Dart PL4N

Description

Dart 3.25 & 5 oz Souffle Cup Lids

125 Lids Per Sleeve

2,500cs (20-125 Lid Sleeves)

Dart PL4N